PAYLAŞ    

KOSGEB DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KOSGEB tarafından yayımlanan ''İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları'' mevzuatında yer alan ''Belgelendirme Desteği'' kapsamında, TÜRKAK tarafından ''Kimyasal Değerlendirme Uzmanı'' ve ''Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı''  alanlarında akreditasyona sahip Kurumumuzun düzenlemiş olduğu sınavlara katılım gerçekleştiren firmalar, KOSGEB'e başvuru yaparak sınav ücretlerinin %50'si için destek alabileceklerdir. 
 


Belgelendirme Desteği detayları ise aşağıdaki şekildedir. 

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.

(2) Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.

(3) ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.

(4) Uygulama Birimi tarafından hizmet sağlayıcı için gerekli sorgulamalar TÜRKAK’ın web sayfasından yapılır.

(5) Destek ödemesinin yapılabilmesi için belge ve fatura tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; ilgili kurum/kuruluşa yapılan belge başvurusu ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

(6) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.