PAYLAŞ    

Kimyasal Değerlendirme Uzman Sınavının Soru Dağılımı ve Puanlaması Ne Şekildedir?

Kimyasalların Kaydıi Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğinin EK-18 kapsamında yeterlilik sınavı soru ve puan dağılımı aşağıdaki gibidir.

Çoktan seçmeli (en az 4 şıklı) 25 sorudan oluşur. Çoktan seçmeli soruların konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması Tablo-1’de yer almaktadır. Puanlamada sadece doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar doğru cevabı götürmez.

 Tablo 1. Yeterlilik Sınavı test sorularının konu başlıklarına göre sayıları ve puanlaması

Test Sorusu Konu Başlıkları
 
Soru Sayısı
Puan
Toplam Puan
Mevzuat
15
2
30
Kimyasalların Yönetimi
2
2
4
Sınıflandırma Bilgisi
8
2
16
Klasik Soru Konu Başlıkları
 
Soru Sayısı
Puan
Toplam Puan
1.       İnsan Sağlığı Risk Değerlendirme
1
10
10
2.       Çevresel Risk Değerlendirme
1
10
10
3.       Maruz Kalma Senaryoları
1
10
10
4.       KGD - KGR
1
10
10
5A. GBF Hazırlanması
1
5
5
5B. Kayıt Dosyasının Hazırlanması
1
5
5
Toplam Puan
100


.