PAYLAŞ    

KDU Sınavını Kimler Düzenleyebilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 30105 Sayılı ve 23.06.2017 Tarihli ‘’Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması  Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzman sertifikası alabilmek için adaylar ‘’yeterlilik sınavına’’ tabi tutulmaktadır.


Yeterlilik sınavının, Personel Belgelendirme konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip kuruluş tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.