PAYLAŞ    

KKDİK Yönetmeliği ve Amacı Nedir?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde ve 30105 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.