PAYLAŞ    

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sınavı İçin Gerekli Dokümanlar Nelerdir?

Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı yeterlilik sınavına katılacak adayların aşağıdaki dokümanları KİMCERT Personel Belgelendirme Birimine iletmeleri gerekmektedir;

** Sınav Başvuru Formu
**
Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
**
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
**
Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi
**
Sınav Başvuru Ücreti Makbuzu-Dekontu
**
Var ise daha önceden alınmış Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifika Fotokopisi
**
Tecrübe şartı aranan adaylar için İş Tecrübesi Gösterir Belge