PAYLAŞ    

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sınav Başvuru Formu

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13 Aralık 2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği'' kapsamında yapılacak ''Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı'' sınavı için, adaylar ''Sınav Başvuru Formunu''eksiksiz ve imzalı olarak KİMCERT Personel Birimine iletilerek sınav başvurusu yapabilirler.