PAYLAŞ    

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sınavının Sonuçları Ne Kadar Sürede Açıklanır?

KİMCERT Personel Belgelendirme Birimi tarafından, ilgili prosedürler kapsamında sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde adaya bildirilir.