PAYLAŞ    

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sınavının Süresi Kaç Saattir?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Madde 8- (2) kapsamında, yeterlilik sınavı süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.