PAYLAŞ    

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sınavının Geçerlilik Notu Nedir?

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen koşullara göre, düzenlenen sınav sonucunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaklardır.